Jobba hos oss

Gällö Skog AB är ett ungt och flexibelt skogsföretag med lång samlad erfarenhet. Vi är lokalt förankrade i ett av Jämtlands äldsta och mest framgångsrika sågverk, Gällösågen.

Vi utvecklas snabbt och söker alltid duktiga medarbetare inom virkesköp som gillar utmaningen i att bidra till framgång i en klimatsmart bransch. Vår vision är att vara ett ledande skogsföretag i vårt geografiska område.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och vill arbeta i ett företag där alla team samverkar mot Gällös mål. Teamen är lokalt förankrade och ansvarar själva för hela kedjan från inköp till virke på väg mot industrin. Vi hjälper skogsägaren med skogbruksplan, aktivt skogsbrukande, rådgivning, olika avverkningstjänster, markberedning och återplantering.

Gällö Skog erbjuder goda anställningsvillkor och stor frihet i valet av bostadsort inom vårt verksamhetsområde. Vi söker självgående personer med egen kundkrets som vill utvecklas och ha möjlighet att påverka sin egen lön. Vi tror att du har ett stort intresse för helheten i skogsbrukandet och att du sporras av att göra nytta för såväl skogsägaren som den industri som förädlar virket. Vi strävar efter mångfald och jämlikhet och ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.

Skicka ett mail där du beskriver dig själv och dina planer för din fortsatta utveckling inom skogsföretagandet.

 

Just nu är dessa tjänster lediga

Befattningsbeskrivning

 • Befattningen kräver följande egenskaper
  • Konkret och tydlig i sitt ledarskap såväl inom företaget som utom företaget
  • Stort engagemang för utveckling av företagets entreprenörer
  • Strukturerad i processplanering för verksamheten
  • Förmåga att arbeta i Team
 • Med skogsvård avses i huvudsak
  • Markberedning
  • Plantering
  • Röjning
  • Skogsbruksplaner
 • Med Biobränsle avses i huvudsak
  • Skotning av GROT
  • Lagring av GROT
  • Transport och flisning
 • Övriga områden
  • Vägbyggnationer
  • Dikesrensning/Skyddsdikning

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvarar för utförande och kvalitetskontroll inom skogsvården/biobränslehanteringen i företaget
 • Både planerar och följer upp den operativa verksamheten mot lagda planer och uppdrag
 • Ansvarar för nära samarbete med Entreprenörer så att de är väl informerade om verksamheten, kapacitetsuppföljning, kvalitetsuppföljning etc.
 • Efterlever de rutiner som finns i processbeskrivningen
 • Ha en nära dialog med aktuell Köpare gällande avstämning av utförande och resultat av uppdragen
 • Ha en mycket nära dialog med Produktionschefen om planering av verksamheten, hur skogsvården/biobränslehanteringen förlöper, avslutade projekt etc.
 • Hantering av inkommande fakturor med stor noggrannhet på kontroll och kontering
 • Att kontinuerligt upprätta faktureringsunderlag för utförd skogsvård
 • Delta/leda förhandling med Entreprenörer inom skogsvården/biobränslehanteringen
 • Kontinuerligt följa upp efterlevnad av entreprenörers certifieringsstatus med tillhörande krav vad gäller utbildning och dylikt
 • Sammankalla och hålla uppföljande möten med både entreprenörer och köpare avseende skogsvård och biobränsle
 • Att ajourhålla traktbanken med avseende på förändringar mellan år/åtgärder.
 • Ansvar för att gemensamt med övriga i företaget ta fram mål för verksamheten samt löpande följa upp dessa.
 • Vara en resurs för produktionsorganisationen vad gäller, traktplanering, taxering och uppföljande verksamhet inom produktion.

Befogenheter

 • Befogenhet att inom dom ekonomiska ramarna som gäller för ansvarsområdet vidta nödvändiga åtgärder för att nå de resultat som ansvaret innebär.

Sista ansökningsdag 2018-11-30 men urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Vid frågor kontakta:

Elsa Järvholm
elsa.jarvholm@galloskog.se
0693-180 09

Välkommen in med din ansökan!

Vi söker en erfaren virkesköpare till vårt team i Jämtland. Vi tror att du som söker arbetat några år i yrket och känner dig sugen på nya utmaningar. Placeringsort inom Jämtland.

Befattningsbeskrivning

Befattningen kräver följande egenskaper

 • Ha stort engagemang för projektens genomförande och resultar
 • God struktur i sitt dagliga arbete
 • Bra dialog med mottagare (kund) av företagets produkter
 • Förmåga att arbeta i Team
 • Förmåga att arbeta mot gemensamt uppställda mål

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • På ett effektivt sätt arbeta med och ansvara för skogsägarkontakter, virkeskontraktering, försäljning av skogliga tjänster(avtalstecknande) samt avräkning mot leverantör.
 • På ett effektivt sätt upprätthålla ett aktuellt leverantörsregister för det område man ansvarar för.
 • Vara uppdaterad och följa de affärsinstruktioner som företaget har.
 • Aktivt deltaga i utvärdering av gjorda affärer.
 • Aktivt deltaga i företagets aktiviteter inom hela verksamhetsområdet samt den lokala marknadsföringen.
 • Ha en mycket nära dialog med Produktionsledare;  om produktionsplan , hur avverkningen förlöper , avslutade projekt, redovisning till markägare etc.
 • Gemensamt med övriga i företaget ta fram mål för verksamheten samt löpande följa upp dessa

Befogenheter

 • Befogenhet att inom de ekonomiska ramarna som gäller för ansvarsområdet vidta nödvändiga åtgärder för att nå dom resultat som ansvaret innebär samt följa den attestordning som företaget antagit. Köparen/Rådgivaren har det övergripande resultatansvaret.

Vid frågor kontakta:

Elsa Järvholm
elsa.jarvholm@galloskog.se
0693-180 09

Välkommen in med din ansökan!

Ansök

Fyll i formuläret för att göra en ansökan om jobb hoss oss på Gällö Skog. Ingen ledig tjänst som passar? Välj spontansökan.